GỬI NGAY

PHỤ HUYNH NHÀ TRAI

THIỆP NHÀ GÁI
PHẦN TIỆC MỜI KHÁCH

TIỆC BÁO HỶ
PHẦN TIỆC MỜI KHÁCH

* Nếu là Lễ Vu Quy tại Tư Gia: Ghi ngày và giờ đến nhà gái rước dâu.
* Nếu là Lễ Thành Hôn tại Tư Gia: Ghi ngày & giờ đã rước dâu về nhà trai.
* Nếu là Lễ Vu Quy hoặc Thành Hôn tại Thánh Đường: Ghi ngày và giờ mà Cha sẽ làm lễ.
* Nếu là Lễ Tân Hôn tại Tư Gia: Ghi ngày & giờ đã rước dâu về nhà trai.
* Nếu là Lễ Thành Hôn tại Tư Gia: Ghi ngày & giờ đã rước dâu về nhà trai.
* Nếu là Lễ Tân Hôn hoặc Thành Hôn tại Thánh Đường: Ghi ngày và giờ mà Cha sẽ làm lễ.

PHỤ HUYNH NHÀ GÁI

CHÚ RỂ

THIỆP NHÀ GÁI
PHẦN LỄ RƯỚC DÂU HOẶC THÁNH LỄ HÔN PHỐI

THIỆP NHÀ TRAI
PHẦN TIỆC MỜI KHÁCH

CÔ DÂU

THIỆP NHÀ TRAI
PHẦN LỄ RƯỚC DÂU HOẶC THÁNH LỄ HÔN PHỐI

TRƯỚC KHI NHẤN NÚT "GỬI NGAY", QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CHỤP LẠI MÀN HÌNH ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN ĐÃ ĐIỀN GỬI VÀO NHÓM ZALO ĐỂ TRÁNH HỆ THỐNG LỖI GHI NHẬN KHÔNG ĐỦ THÔNG TIN