THIỆP CƯỚI

Giá: 3.000đ / thiệp 

(*) Áp dụng 400 - 1000 thiệp
Số lượng khác vui lòng liên hệ. Lá cảm ơn!

XEM MẪU

Khuyến mãi: 2.800đ / thiệp (Từ ngày 6/6 - 16/6/2024)

Giá: 3.500đ / thiệp - in 1 mặt giấy
        4.500đ / thiệp - in 2 mặt giấy

(*) Áp dụng trên 400 - 1000 thiệp và chưa tính phụ kiện kèm theo như: kẹp giấy, dấu sáp hoặc giấy scan mờ.
Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn. Lá cảm ơn!

THIỆP CƯỚI

XEM MẪU

THIỆP CƯỚI

Chỉ còn 4.200đ / thiệp (*)

(*) Áp dụng trên 400 - 1000 thiệp
Số lượng khác vui lòng liên hệ. Lá cảm ơn!

XEM MẪU

Giá 8.000đ / thiệp (*) 

(*) Áp dụng trên 400 - 1000 thiệp
Số lượng khác vui lòng liên hệ. Lá cảm ơn!

XEM MẪU

THIỆP CƯỚI

Chỉ còn 5.500đ / thiệp (*) 

(*) Áp dụng trên 400 - 1000 thiệp và chưa tính phụ kiện kèm theo như: kẹp giấy, dấu sáp hoặc giấy scan mờ.
Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn. Lá cảm ơn!

XEM MẪU

THIỆP CƯỚI

Chỉ còn 5.900đ / thiệp (*)

(*) Áp dụng trên 400 - 1000 thiệp và chưa tính ép kim, kẹp giấy, dấu sáp hoặc giấy scan mờ kèm theo.
Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn. Lá cảm ơn!

XEM MẪU

THIỆP CƯỚI

Chỉ còn 4.900đ / thiệp - in 2 mặt
              4.400đ / thiệp - in 1 mặt (*)

(*) Áp dụng trên 400 - 1000 thiệp và chưa tính phụ kiện kèm theo như: kẹp giấy, dấu sáp hoặc giấy scan mờ.
Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn. Lá cảm ơn!

XEM MẪU

Chỉ còn 5.100đ / thiệp (*)

(*) Áp dụng 400 - 1000 thiệp
Số lượng khác vui lòng liên hệ. Lá cảm ơn!

XEM MẪU

THIỆP CƯỚI

THIỆP CƯỚI

Chỉ còn 4.000đ / thiệp (*)

(*) Áp dụng 400 - 1000 thiệp
Số lượng khác vui lòng liên hệ. Lá cảm ơn!

XEM MẪU

THIỆP CƯỚI LÁ
Địa chỉ: 78 Tam Đảo, P. 14, Q. 10, TP. HCM
Email: thiepcuoila939@gmail.com
Hotline: 0888 234 939 (Zalo)
Website: www.fb.com/LaWeddingInvitation
Giờ làm việc: T2 - T7: 9h00 - 20h30
                       CN: 9h00 - 15h00
THIỆP CƯỚI LUNA
- Địa chỉ: 1A9 Lưu Văn Liệt, Phường 2, TP. Vĩnh Long
(Qua cầu Cái Cá - Phía bên trái đường)
- Thời gian làm việc:
+ Thứ Hai - Thứ Bảy: 8h00 - 20h00
+ Chủ Nhật: Nghỉ
- Email: thiepcuoiluna19@gmail.com
- Hotline: 0889 268 119 (Zalo)